Tjänster

Nedan följer ett utbud på tjänster som Basicconversation Sweden erbjuder:

Undersökande verksamhet.

Medarbetaranalyser.

Föreläsning och utbildning om mobbning och arbetsmiljö.

Föreläsningar och utbildningar i dialoglösningar.

Utbildning och föreläsning i ledarskap och personlig utveckling.

Voiceover och speakerröst.