Basicconversation Sweden är ett företag som erbjuder konsulttjänster och föreläsningar nationellt och internationellt, primärt inom områdena omsorg, pedagogik, konflikthantering, och ledarskap. Allt är baserat på professionella såväl som privata erfarenheter och upplevelser.

Basicconversation Sweden erbjuder Speakerröst och Voiceover till reklam, media, och event.

Logo design by schroeder-media.net